เข้าสู่ระบบผู้ดูแล               หน้าหลัก

ประกาศสอบราคา-จัดซื้อ จัดจ้าง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
  ประกาศ​ เรื่อง​ ผลการดำเนินขายทอดตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ราชการที่ใช้แล้วชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสำนักจัดการทรัพยา​กร​ป่าไม้​ที่​3​(ลำปาง)​  
  ประกาศ เรื่อง ขอแก้ไขประกาศการจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ราชการที่ใช้แล้วชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)  
  ประกาศ​ เรื่อง​ การจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์​ราชการที่ใช้แล้วชำรุด​ หรือเสื่อมสภาพ​ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในสำนัก​จัดการ​ทรัพยากร​ป่าไม้​ที่​ 3​ (ลำปาง)​ โดยวิธีขายทอดตลาด  
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปฏิบัติงานปลูกป่าทั่วไป จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานปลูกป่าทั่วไป จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 ตามกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานปลูกป่าทั่วไป จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามกิจกรรโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น  
  ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมปลูกและบำรุงป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางและอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562  
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 17 พ.ค.2562  
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานปลูกป่าทั่วไป จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 ตามกิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้าไม้ 4 ประเภท โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 152 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตามกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูและขยายผลส่งเสริมการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 152 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตามศาสตร์พระราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาปฏิบัติงานกิจกรรมบำรุงรักษาป่า ในพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562  
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้าไม้ 4 ประเภท โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 152 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ตามกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูและขยายผลส่งเสริมการปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ตามศาสตร์พระราชา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding  

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10